Skip to content

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych 
www.jajestemodnova.plwww.jajestemodnowa.pl aktualna od 25 stycznia 2022 r. 

Administratorem Danych jest Ludgarda Oho sp. z o.o. 
ul. Inżynierska 78a 1-2, 81-512 Gdynia, NIP 586-231-57-09, KRS 0000667972, REGON 366783286

Ludgarda Oho sp. z o.o.  może być zobowiązana do przekazania Danych do organów Unii Europejskiej, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów realizowanych wspólnie ze Spółką. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne. 

Mają Państwo prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Spółka wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji, e-mail.: biuro@ludgardaoho.pl

Gdynia, 25 stycznia 2022r.